2022

2023

2024

 
Rodo / Polityka prywatności / Regulamin
[X]

Polityka prywatności

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwane dalej Rozporządzeniem, informujemy że od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Panu/Pani określone niżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych przez Danutę Bielską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „FOTO A.A. Bielski” ROK ZAŁOŻENIA 1903.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, że aktualne pozostają poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez „FOTO A.A. Bielski” ROK ZAŁOŻENIA 1903.

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Danuta Bielska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „FOTO A.A. Bielski” ROK ZAŁOŻENIA 1903,  stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej ul. Legionów, nr 43, 91-069, Łódź, NIP 727-113-07-87, REGON 470128240.

Z Administratorem Danych może Pan/ Pani skontaktować się w następujący sposób:

 1. przez wypełnienie formularza rejestracji dostępnego na stronie internetowej http://www.foto-bielski.pl
 2. pod adresem ul. Legionów 43, 91 – 069 Łódź lub telefonicznie pod numerem: 42 633 31 07 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e – mail : foto-bielski@o2.pl
 3. pod adresem pl. Wolności 6, 91 – 415  Łódź lub telefonicznie pod numerem: 42 633 31 07, +48 503 928 205 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e – mail: kontakt@foto-bielski.pl
 4. pod adresem PASAŻ ŁÓDZKI ul. Jana Pawła II 30 Łódź lub telefonicznie pod numerem: +48 514 865 455 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e – mail: pasaz@foto-bielski.pl

Administrator Danych pozyskał Pani/Pana dane osobowe w zakresie:

 1. adres e – mail;
 2. imię i nazwisko;
 3. adres: ulica i numer, miasto kod pocztowy, województwo;
 4. numer telefonu;
 5. nazwa firmy w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
 6. NIP w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
 7. nr rachunku bankowego;
 8. adres IP;
 9. fotografii;

Wskazane wyżej Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. realizacji zamówienia złożonego przez Panią/Pana na stronie internetowej http://www.foto-bielski.pl (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
 2. rozpoznania i rozpatrzenia reklamacji dotyczącej zamówienia złożonego przez Panią/Pana na stronie internetowej http://www.foto-bielski.pl (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
 3. marketingowym, który obejmuje przekazywanie Pani/Panu informacji dotyczących produktów oferowanych przez Administratora Danych, w tym ofert specjalnie dla Pani/ Pana wybranych oraz przyznania dla Pani/Pana rabatu wynikającego z wyrażonej przez Panią/Pana zgody na Newsletter na stronie internetowej http://www.foto-bielski.pl (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
 4. tworzenia zestawień, analiz na potrzeby wewnętrzne Administratora Danych obejmujących w szczególności badania marketingowe, planowanie rozwoju oferty oraz produktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
 5. zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
 6. wypełniania obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze Danych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);

Odbiorcą Danych Osobowych są:

 1. w zakresie danych niezbędnych do wysyłki zamówionych produktów - podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
 2. podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz Administratora Danych;
 3. podmioty świadczące pomoc podatkową, rachunkową na rzecz Administratora Danych;

będące podmiotami przetwarzającymi Pani/ Pana dane osobowe w imieniu Administratora Danych osobowych na podstawie umowy powierzenia.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

 1. w przypadku gdy korzysta Pani/ Pan ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub kurierską nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania dostawy;
 2. w celu wykonania umowy - przez okres realizacji umowy oraz przez okres 7 dni od dnia jej realizacji;
 3. w celach podatkowych - przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek prawny Administratora Danych;
 4. w celach marketingowych lub promocyjnych do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

Wyżej wymienione prawa może Pani/Pan realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne oraz jednocześnie jest warunkiem zawarcia z umowy z Administratorem Danych poprzez sklep internetowy Administratora Danych znajdujący się na stronie internetowej http://www.foto-bielski.pl.

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Administratorem Danych poprzez sklep internetowy Administratora Danych znajdujący się na stronie internetowej http://www.foto-bielski.pl